Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa Robotnika w Janowicach

Msze Święte


w dni powszednie:

poniedziałek, wtorek - 7.15

środa - piątek - 18.15

sobota (jako niedzielna) 18.15


w niedzielę i święta:

7.30, 9.00, 11.00

„...Jedynie miłość otrzymuje nagrodę w Niebie.
Wszystko co czyni się bez miłości jest bez znaczenia, a tym samym stracone.


Prawdziwa świętość polega na zapieraniu się siebie od rana do wieczora, na życiu w duchu ofiary, na stałym odrzucaniu swego ludzkiego „ja”, pozwalaniu Bogu na urabianie siebie według Jego myśli, na przyjmowaniu z głęboką pokorą i w poczuciu własnej niegodności łask pochodzących z Jego dobroci, na utrzymywaniu siebie w możliwie stałym przeżywaniu obecności Boga, a jednoczesnym wykonywaniem wszystkich czynności na Jego oczach, tak by nie szukać innego niż On świadka swych wysiłków ani innej nagrody, niż od Niego pochodząca. Takiej świętości wymaga i oczekuje Jezus od dusz, które chcą należeć wyłącznie do Niego i żyć Jego życiem.
Reszta jest tylko złudzeniem...”
(fragment „Rękopisu z czyśćca” - są to przeżycia św. Małgorzaty Marii Alacocque z duszą czyśćcową)
Copyright © 2013 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone parafia-janowice.pl