Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa Robotnika w Janowicach

Msze Święte


w dni powszednie:

poniedziałek, wtorek - 7.15

środa - piątek - 18.15

sobota (jako niedzielna) 18.15


w niedzielę i święta:

7.30, 9.00, 11.00

Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


PSALM 146, SZCZĘŚLIWY, KTO UFA BOGU


Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana,chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych.
Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.
Alleluja.

OJCZE NASZ


Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.
Amen.

ORĘDOWNICTWO ŚWIĘTYCH


Święty Izydorze, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święta Agato, módl się za nami
Światy Dezyderze z Bourges,
módl się za nami.

www.diecezja.bielsko.pl
Copyright © 2013 - 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone parafia-janowice.pl